It is easy to become a member of the ITC

Download our application and mail in Today!

Created by Serious People … just for fun!

Last Updated 1/14/07

For your convience the links on the navigation bars are now listed in alphebetical order!


Application form in Dutch
Application form in English

Fords Around the World

De International Thunderbird Club (ITC) start een nieuw programma op om in contact te komen met Amerikaanse Ford, en meer bepaald Thunderbird bezitters wereldwijd. Wij willen onze clubs promoten bij een zo groot mogelijk publiek auto-liefhebbers en tezelfdertijd vriendschapsbanden tussen clubs smeden.

Wij zijn een familie van Ford Thunderbird bezitters, met momenteel 19 chapters en een 900-tal leden in 8 landen. Wij aanvaarden alle bouwjaren van Thunderbirds, hebben een eigen magazine en website en houden jaarlijks een grote internationale conventie, die in augustus 2005 in Waukesha, Wisconsin, USA, zal plaatsvinden.

In ons club-magazine, ‘The Script’, dat om de 2 maanden verschijnt, en op onze website www.intl-tbirdclub.com willen we een lijst van ‘bevriende clubs’ publiceren, met hun contact informatie en website.

Clubs die deelnemen aan ons “Fords Around the World”  programma, kunnen ook door middel van een artikel voorgesteld worden aan onze internationale ledengemeenschap. Dit artikel kan een korte geschiedenis van de club bevatten, alsook welke auto’s aanvaard worden, welke evenementen worden georganiseerd, samen met een (kleuren)foto van een meeting, etc…

Daarenboven kan elke club 1 evenement laten opnemen in onze internationale kalender.

De voordelen van dit programma zijn duidelijk. Uw club zal in elke uitgave van ‘The Script’, alsook op onze website, worden vermeld, met bijbehorende contact informatie. Dit betekent GRATIS reclame voor uw club, het hele jaar rond.

Als tegenprestatie vraagt de ITC dat U onze contact informatie in elke uitgave van uw clubmagazine opneemt, alsook op uw website, moest dit van toepassing zijn, met de vermelding dat uw club is toegetreden tot het International Thunderbird Club’s “Fords Around the World” programma.

Wij vragen ook dat U een artikel over de ITC publiceert in uw clubblad en onze jaarlijkse internationale conventie aankondigt.

Daar wij momenteel meerdere clubs met dit voorstel aanschrijven, zal U begrijpen dat hoe sneller U reageert, hoe sneller uw club zal voorgesteld worden in ons magazine. Wij beginnen met dit item in ons Maart/April nummer. In elke editie zullen 2 clubs voorgesteld worden. Uw contactinformatie en evenement zal natuurlijk gepubliceerd worden van zodra U toetreedt tot het programma.

Wij houden er ons ook aan om slechts 3 clubs per land te laten toetreden, te weten 1 Thunderbird Club, 1 Ford Club en 1 American Car Club.

Indien U een Thunderbird club bent, heeft U ook nog de bijkomende mogelijkheid om aan te sluiten bij de ITC. Indien 4 van uw leden eveneens lid worden van onze club, krijgt uw club de status van ‘pending chapter’. Vanaf 10 leden die bij de ITC komen krijgt uw club volledige ‘chapter’ status en hoort uw club bij de ITC. Laat mij duidelijk stellen dat dit zeker geen verplichting is.

Wij hopen dat interesse heeft in ons voorstel en hopen U spoedig te mogen verwelkomen bij ‘Fords around the World’.

Voor verdere vragen sta ik steeds ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,

 

Tim Roosen
ITC European Representative
Wildebamp 3, B-3800 Sint-Truiden, BELGIUM
novabelgica@scarlet.be